За нас

Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ (ББАПБ) е сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност, свързана с процеса на подобряване на безопасността на движението по пътищата.

Членове на ББАПБ са редица изтъкнати специалисти в областта на пътната инфраструктура, одитори по пътна безопасност, проектанти, , изпълнители, доставчици, производители на пътни принадлежности за обезопасяване на държавната пътна мрежа и др. През годините се утвърждава като организация, която работи целенасочено, ефективно и в сътрудничество с редица държавни институции и международни организации.

От края на 2020 година ББАПБ е създател и продуцент на специализираното предаване „Визия 0“, посветено на безопаснотта на движението по пътищата. Форматът се излъчва в платформата youtube.com, където набира все по-голяма популярност. Към момента предаването е реализирало над 200 епизода, в които са взели участие лица от сферата на държавната администрация, неправителствения и частния сектор, експерти в областта на пътната безопасност, както и голям брой популярни личности.

Целите на предаването „Визия 0“ изцяло съответстват на заложените в Устава на сдружението. Стремежът ни е да променим отношението към проблемите на пътя, както и да привлечем вниманието на ръководните кадри от държавния сектор за разрешаване на въпросите, свързани с безопасността на движението по пътищата. След стартирането на „Визия 0″ ние се радваме на признание и още по – засилено взаимодействие с Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, МРРБ, МТТС, АПИ и МВР.

Считаме, че информацията, предоставена в канала допринaся за повишаване безопасността по пътищата и намаляване броят на жертвите и пострадалите от пътнотранспортни произшествия в Република България.

Последни новини

Историята на Mercedes-Benz